ALV - 6 april

Afgelopen zaterdag vond de algemene ledenvergadering plaats bij vliegclub Seppe op Breda International Airport.

Afgelopen zaterdag 6 april vond de Algemene Leden Vergadering van AOPA plaats bij Vliegclub Seppe op Breda International Airport. Zoals gebruikelijk in de voorjaarsvergadering werd door de penningmeester stilgestaan bij de financiën van de vereniging. Daarnaast presenteren de verschillende dossierhouders de status van de verschillende dossiers waaraan AOPA NL werkt. Een greep uit de dossiers: "ADS-B en Electronic Conspicuity", "De Opt-Out voor de MLA's", "De VFR routes bij vliegveld Lelystad" en niet te vergeten "De nieuwe regels rondom de CTR crossings bij Schiphol". De notulen van deze ALV zullen binnenkort, tezamen met de presentaties, te vinden zijn in het ledengedeelte van de AOPA-NL website.

Nieuws & Publicaties Overzicht