UPDATE: Brexit en de geldigheid van Engelse brevetten, hoe zit het?

Hierbij alweer een update met iets meer details over de gang van zaken rondom de door de CAA uitgegeven brevetten / licenties na een Brexit beslissing. Wij houden dit dossier nauwlettend voor u in de gaten en zullen dit bericht steeds aanvullen met de laatste ontwikkelingen.

Op 21 maart is in de Europese Raad een verlenging van de Brexit onderhandelingstermijn overeengekomen. Dit heeft gevolgen voor de verschillende scenario’s die worden voorzien. Daarbij gaan we op dit moment uit van de volgende scenario’s:

1.    Deal:

a.    Het VK gaat akkoord met het terugtrekkingsakkoord;
b.    De Brexit zal intreden vanaf 23 mei 2019;
c.     EU-wetgeving blijft van toepassing op het VK gedurende de overgangsperiode tot en met december 2020;
d.    Tijdens de overgangsperiode zal worden onderhandeld over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK bijvoorbeeld op het gebied van luchtvervoer en luchtvaartveiligheid.

2.    No deal:

a.    Het VK gaat niet akkoord met het terugtrekkingsakkoord;
b.    De Brexit zal intreden vanaf 13 april 2019;
c.     EU-wetgeving is niet langer van toepassing op het VK;
d.    De contingency maatregelen, waaronder de genoemde verordeningen luchtvervoer en luchtvaartveiligheid, worden van toepassing.

3.    Opnieuw uitstel:

a.    Het VK en de EU-27 verlengen de onderhandelingsprocedure tot na de deadline van 12 april 2019;
b.    Het VK blijft lid van de EU gedurende dit uitstel en EU-wetgeving blijft daardoor van toepassing op het VK.

Het is nog onduidelijk wat de positie van het VK parlement zal zijn en welke mogelijke alternatieven zij voorziet. Gezien deze onzekerheid houden wij vooralsnog rekening met een no deal scenario vanaf 13 april a.s.. In het geval van een no deal scenario treden (onder meer) de contingency verordeningen luchtvervoer en luchtvaartveiligheid in werking. Hieronder treft u de verschillende contingency maatregelen:

Luchtvervoer

 • De verordening is van toepassing tot 30 maart 2020 tenzij er eerder een EU-VK luchtvaartovereenkomst tot stand komt;
 • De verordening regelt eenzijdig de verkeersrechten en de toegang tot de interne EU markt voor VK luchtvaartmaatschappijen onder voorwaarde dat EU luchtvaartmaatschappijen kunnen rekenen op dezelfde verkeersrechten en toegang tot het VK. Het VK heeft aangegeven dat ze aan deze voorwaarde zullen voldoen
 • Luchtdiensten tussen twee punten, waarvan één in de EU en één in het VK kunnen plaatsvinden (derde en vierde vrijheid);
 • Daarnaast kunnen vrachtdiensten tussen drie punten beginnend in de EU of het VK, via het VK of de EU, naar een derde land plaatsvinden (vijfde vrijheid):
  • Voor een periode van vijf maanden na de Brexit;
  • Waarbij de totale frequentie van vluchten het IATA-winter- en zomerseizoen 2018 niet mag overschrijden.
 • Om de bovenstaande rechten uit te kunnen oefenen moet een VK luchtvaartmaatschappij een vergunning verkrijgen van iedere lidstaat waarin zij actief wil zijn; in Nederland moet deze vergunning worden aangevraagd bij TRACON (tracon@minienw.nl);
 • EU luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten richting het VK willen aanbieden moeten beschikken of een VK Foreign Carrier Permit en een VK Part-TCO (Third Country Operator):
  • Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die op het VK vliegen hebben bevestigd dat ze beschikken over een VK Foreign Carrier Permit en een VK Part-TCO (Third Country Operator);
  • VK luchtvaartmaatschappijen moeten conform de verordening een vergunning aanvragen bij de lidstaat waarop zij willen vliegen.

 

Luchtvaartveiligheid:

 • Certificaten afgegeven door EASA aan VK partijen of afgegeven door de VK CAA zijn bij een no deal zonder contingency maatregelen niet langer geldig;
 • Certificaten uitgegeven door EASA aan VK partijen zijn na Brexit nog 9 maanden geldig;
 • Certificaten uitgegeven door de VK CAA voor uitgevoerd onderhoud en geproduceerde reservedelen die voor Brexit zijn uitgegeven blijven geldig;
 • Licenties uitgegeven door de VK CAA voor personeel zijn na Brexit niet meer geldig in de EU en kunnen worden omgezet naar een licentie uitgegeven door de relevante autoriteit van een EU lidstaat. In Nederland verloopt deze registratie via het KIWA:
 • Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met personeel in dienst dat beschikt over een door het VK afgegeven licentie hebben bevestigd dat deze is omgezet.

 

Nieuws & Publicaties Overzicht