Praat mee over de nieuwe luchtvaartnota!

Het ministerie van I&W biedt eenieder de kans input en/of commentaar te leveren.

Wie de discussies rondom de luchtvaart in Nederland een beetje gevolgd heeft, kan het niet ontgaan zijn dat veel besluiten in de politiek afhangen van de nieuw op te stellen luchtvaartnota. Dit document wordt momenteel opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zal een verwachte looptijd hebben tot 2050. Als alles volgens planning verloopt zal deze nieuwe luchtvaartnota in het najaar van 2019 aan de Tweede Kamer ter goedkeuring worden aangeboden.

Na een inventarisatie van de belangen van alle betrokken partijen, waaronder natuurlijk AOPA, heeft het ministerie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin worden alle onderwerpen benoemd die in de milieu-effectrapportage onderzocht worden. Het ministerie heeft hiervoor drie "denkrichtingen" vastgesteld: leefomgeving, klimaat en economie.

 

Nu dit document in concept klaar is, biedt het ministerie iedereen de kans om zijn/haar input en/of commentaar te delen. Dit kan van 20 maart t/m 16 april 2019 via de website platformparticipatie.nl.

 

Hier vindt u de NRD en de planMER documenten en kunt u ook uw feedback geven.

AOPA moedigt iedereen die de luchtvaart een warm hart toedraagt aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot het geven van constructieve feedback.

De directe link naar de NRD pagina vindt u hier.

Nieuws & Publicaties Overzicht