"If you are thinking about going around, you probably should be going around"

Bijgevoegd een zeer nuttig artikel uit de GA Update van de CAA. Het overkomt ons allemaal wel een keer, véél te hoog, te laag of te snel op final. Dave Philips (FI) omschrijft hoe je het beste om kan gaan met een 'unstable approach'. 

Klik hier om het artikel te bekijken

Nieuws & Publicaties Overzicht