Vliegveiligheid

 

Kenniscentrum Vliegveiligheid

Veiligheid maken we samen, daarom is besloten voor de bij AOPA aangesloten vliegclubs een Kenniscentrum in te richten. Doel daarvan is om vliegclubs te helpen een goed werkend Veiligheids Management Systeem in te richten, ervaringen te delen (waaronder de ‘best practices’), adviezen te geven en proberen zoveel mogelijk antwoorden te geven op vragen. 

Het is de bedoeling om het Kenniscentrum in een later stadium uit te breiden met andere onderwerpen die zich daarvoor lenen. Te denken valt aan bijvoorbeeld (EASA-) regelgeving, onderhoud, avionica, vluchtvoobereiding etc.

Melden van voorvallen

Als gevolg van EU Verordening 376/2014  (die in november 2015 van kracht is geworden) is het verplicht voorvallen binnen 72 uur te melden waarbij het goed is te weten dat de privacy van de melder wettelijk zijn beschermd. 

Meer informatie is te vinden in een beknopte leaflet en uitgebreider Guidance Material (zie section 5 – Private Pilots). 

De vlieger dient incidenten zelf te melden. Hiervoor is internationaal het ASR (Air Safety Report) opgesteld, een van de opties is specifiek voor de General Aviation. Invullen kan zowel on- als offline en komt in beide gevallen terecht bij het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL). Soms bemiddelt de vliegclub of vliegschool in het doen van meldingen, maar dit mag niet als vanzelfsprekend worden aangenomen.

Voor een (bijna) botsing (airprox) bestaat een Aircraft Proximity Report welke rechtstreeks aan het ABL (ABL@ilent.nl) gemaild dient te worden.

 

Op de website van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) is beknopte informatie te vinden betreffende het melden van voorvallen

 

Veiligheidspublicaties

  • European General Aviation Safety Team website:
    • EGAST Safety Leaflets
    •  Voorkom luchtruimschendingen 
    • EGAST (European General Aviation Safety Team) guide for RT phraseology for GA, de refresher hoe de RT werkt. Open het document in een aparte pdf reader dan kan door het document gebladerd worden.