FAQs

Staat je onderwerp hier niet bij? Zet dan het trefwoord in het zoekvenster links boven . bijvoorbeeld ‘luchtvaartmeteo’ en bekijk de pagina’s waar dit woord voorkomt. Lukt dat ook niet stuur dan een e-mail naar secretary@AOPA.nl

Amerika versus Europa

De reacties op de FAQ zijn korte antwoorden. Check altijd voor de volledige eisen en procedures de aangegeven FAR wettekst (gemakkelijk via internet te vinden) en check de website van de FAA.

 • Ik wil vliegen in de VS. Kan ik een gelijkstelling krijgen op basis van mijn JAR/EU-brevet? Zo ja, hoe vraag ik die gelijkstelling aan? Antwoord
 • Moet ik, als ik in de VS een gelijkstelling op basis van mijn EU-brevet aanvraag, een medische keuring in de VS ondergaan? Antwoord
 • Ik heb een IR op mijn EU-brevet. Kan die worden bijgeschreven op mijn FAA gelijkstelling? Zo ja, hoe? Antwoord
 • Als ik een FAA gelijkstelling heb, telt mijn ‘trainingsvlucht’ voor het geldig houden van mijn EU-brevet dan tevens als een BFR (Biennial Flight Review) voor de FAA? Antwoord
 • Ik heb mijn brevet gehaald in de USA. Kan ik een EU gelijkstelling krijgen of deze laten omzetten in een EU-brevet? Antwoord
 • Ik heb lang geleden mijn FAA gelijkstelling of brevet gehaald in de USA, maar lang niet gebruikt. Is het nog geldig en wanneer kan ik weer legaal vliegen? Antwoord
 • Kan ik met mijn EU brevet in Europa vliegen op een N-vliegtuig? Antwoord
 • Ik hoor dat je onder de nieuwe EASA regelgeving niet meer in Europa mag vliegen op een N-geregistreerd vliegtuig met alleen een FAA brevet. klopt dat? Zo ja, wat verandert er dan en per wanneer? Antwoord
 • Ik heb een FAA gelijkstelling met als basis mijn JAA brevet. Nu heb ik onlangs een nieuw EU brevet gekregen en zie dat mijn brevetnummer niet meer overeenkomt met de gelijkstelling. Wat moet is nu doen? Antwoord
 • Ik heb een JAR/EU, CPL of ATPL. Kan ik hiervoor een FAA gelijkstelling krijgen? En zo nee, kan ik die omzetten naar FAA certificaten? En zo ja, wat zijn dan de vereisten? Antwoord
EU FCL

Check altijd voor de volledige eisen en procedures de aangegeven wetteksten (vaak gemakkelijk via internet te vinden) en/of check de website van ILT, KIWA en/of EASA.
En laat het weten als je aanvullende vragen hebt. Laat ook graag weten als je een andere praktijk ervaring hebt dan in de antwoorden aangegeven. secretary@aopa.nl

 • Mijn SEP (of TMG) moet verlengd worden. Hoe kan ik deze verlengen? Antwoord
 • Mijn SEP (of TMG) rating is verlopen. Kan ik deze nog vernieuwen door alleen een prof check, zoals onder JAR? Antwoord
Brevetten afgegeven door een ander Europees land

Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden, maar verschillende landen hebben verschillende eisen en die zijn niet allemaal te vatten in onderstaande antwoorden. Dus als je een brevet hebt dat is afgegeven door een ander Europees land dan Nederland en je wilt in Nederland een examen voor een rating of prof check doen, check dan zelf ook nog extra bij het land van afgifte wat de eisen zijn. Ze hebben speciale formulieren hiervoor, eisen aan examinatoren etc.

 • Ik ben een Nederlander die in Nederland woont en heb een brevet dat is uitgegeven door een ander Europees land. Kan ik in Nederland een examen, bv een prof check, laten afnemen? Antwoord
 • Ik ben een Nederlander die in Nederland woont en heb een brevet dat is uitgegeven door een ander Europees land. Als ik examens wil doen zoals bv een profcheck  is dat steeds omslachtig. Kan ik mijn brevet laten overzetten naar een door Nederland uitgegeven brevet? Antwoord
 • Ik ben een Nederlander die in een ander EU land woont, maar een door Nederland uitgegeven brevet heeft en ik doe mijn bi-annuals (en aanvullende ratings) in Nederland.  Wel  wil ik liever in mijn woonland mij medisch laten keuren. Dan hoef ik niet ook daarvoor naar Nederland  over te komen, Kan dat? Antwoord
 • Hoe zit het met de Nederlanders die in Nederland wonen en die zich in Duitsland laten keuren? Antwoord
LPE en RT verplicht?

ICAO stelt reeds enkele jaren het hebben van een language proficiency endorsement (LPE) verplicht. Een ICAO verplichting geldt pas als deze wordt overgenomen als verplichting door een lidstaat in zijn nationale wet- en regelgeving.
De Europese Commissie heeft in de Flight Crew Licensing (FCL) deze LPE verplichting overgenomen. Daarmee geldt de LPE verplichting in alle landen die bij de Europese Unie zijn aangesloten. Europese wetgeving werkt rechtstreeks op gelijke wijze als nationale regelgeving in alle lidstaten. Lees verder op de aparte pagina over dit onderwerp.

Ledenvoordeel
Ledenraadpleging
Wachtwoorden en log in

Reacties zijn gesloten.