70ste ALV van AOPA Netherlands op 12 april 2014

Voorafgaand aan het GA-Congres werd de 70ste ALV van AOPA gehouden. De opkomst was redelijk goed en de leden toonden zich zeer betrokken.

Hierbij de belangrijkste punten, het verslag volgt in een volgende E-Nieuwsbrief en wordt ook weer in Pilots & Planes geplaatst. Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

General Aviation Congres druk bezocht

Het General Aviation congres dat zaterdag 12 april door AOPA en KNVvL werd georganiseerd, was een groot succes. Ruim 120 bezoekers vonden hun weg naar de DEVOORT hangaar op Lelystad Airport. Het evenement, dat direct na de Algemene ledenvergadering van AOPA plaatsvond had als thema”Veiligheid creëer je zelf”. Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Reactie AOPA op controle GA door politie en ILT

’s-Gravenhage, 23 april 2014

Veiligheid creëer je zelf !!

Deze eenvoudige woorden zouden toch eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Echter in werkelijkheid blijkt niet iedere vlieger deze uitspraak ook na te leven. Uit de berichtgeving van ILT over de inspecties op verschillende GA velden van afgelopen weekeinde blijkt dat niet alle noodzakelijke vluchtvoorbereiding juist uitgevoerd is geweest.

Een goede vluchtvoorbereiding is de eerste stap in een leuke, veilige en geslaagde vlucht. Over het algemeen zullen de eerste stappen voor de vluchtvoorbereiding al enige dagen voorafgaand aan de vlucht gemaakt worden. Hoe ontwikkelt zich het weer, welke passagiers gaan er mee, welke route wordt er gevlogen, dat zijn vragen die al enige dagen voor de vlucht leven en al deels beantwoord kunnen worden.

Op de dag van de vlucht zelf zal de vluchtvoorbereiding compleet worden gemaakt met het bestuderen van de actuele Notams voor de route en door kennis te nemen van de actuele weerberichten. Uiteraard zijn de noodzakelijke vliegtuigpapieren op orde gemaakt en gecontroleerd en is zo nodig het vliegplan ingediend.

Het nauwgezet uitvoeren van deze activiteiten behoort bij goed vliegerschap. De actuele berichten van ILT dienen dan ook als een duidelijk signaal gezien te worden door de vliegers die blijkbaar de definitie “goed vliegerschap” op een nonchalante wijze invullen.

AOPA hecht veel waarde aan de vliegveiligheid en biedt de GA vlieger ook een platform om kennis te nemen van verschillende informatiebronnen om een goede vluchtvoorbereiding uit te voeren. Zaken als actuele kaarten, geldige verzekeringsdocumenten en een accurate W&B bepaling zijn vanzelfsprekend bij een goede vluchtvoorbereiding. Het ontbreken hiervan past niet bij “goed vliegerschap”. De Pilot In Command is te allen tijde verantwoordelijk voor een volledig en accuraat uitgevoerde vluchtvoorbereiding!

In 2013 heeft de AOPA in samenwerking met de KNVvL een checklist uitgegeven. Deze handleiding is te raadplegen op de websites van beide organisaties. Deze lijst zal nogmaals bij de leden onder de aandacht gebracht worden.

Voor de gevallen waarbij enige onduidelijkheid zou bestaan over de precieze invulling van de regelgeving, zal AOPA in overleg treden met ILT en zal over de resultaten van deze overleggen berichten. Voorbeelden van nieuwe inzichten zijn: de geldigheid van gebruik van digitale kaarten of het in een draagbare computer gemaakte Navigatieplan of de Weight and Balance berekening.

Nogmaals; “veiligheid creëer je zelf !!”. Zorg daar dan ook voor!

Happy landings,

Jan Bos
Secretaris AOPA Netherlands

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

ILT en politie inspecteren GA

op de website van ILT is op 22 april 2014 onderstaand artikel gepubliceerd.

Nieuwsbericht | 22-04-2014

De vluchtvoorbereiding van piloten in de kleine luchtvaart is vaak nog niet in orde. In een aantal gevallen zijn aannames en berekeningen omtrent de massa- en balansverdeling niet juist en ook zijn de luchtwaardigheidscertificaten (Airworthiness Review Certificates; ARC) niet altijd aan boord of niet geldig. Dat blijkt uit een thema-inspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie op zaterdag 19 april. Doel van de inspecties was om te controleren of de vliegers zich houden aan de veiligheidsregels voor de vluchtvoorbereiding zoals massa- en balansverdeling en olie- en brandstofmanagement, mee te voeren (luchtwaardigheids)certificaten en het verhogen van de algemene vliegveiligheid als preventief signaal.

Resultaten

In totaal zijn er op 19 april 29 controles uitgevoerd. De locaties waar is gecontroleerd zijn Texel International Airport, Teuge International Airport, Lelystad Airport en Breda International Airport. Van de 29 controles bleek bij 14 dat ze niet voldoen aan de regels. Bij 6 gezagvoerders waren de meegevoerde luchtwaardigheidsdocumenten niet in orde en bij de overige was de voorbereiding van de vlucht niet in orde met betrekking tot massa- en balansverdeling. Bij een controle op Texel is een proces-verbaal opgemaakt door de afdeling Luchtvaart van de politie. Deze vlieger had geen ARC met zich mee, geen geldige vliegkaart en de weight & balance berekening was gebaseerd op een oud weegrapport dat niet meer geldig was. De ILT controleert bijvoorbeeld of de gezagvoerder de documenten op orde heeft. Zo moet de gezagvoerder in bezit zijn van een bewijs van inschrijving, bewijs van luchtwaardigheid, het vlieghandboek, journaal en een bewijs van bevoegdheid en indien van toepassing een geluidscertificaat en vergunning voor het gebruik van radio- en navigatieapparatuur. De politie neemt een blaastest af en van gecontroleerde gezagvoerders en van medewerkers van de luchthaven.

Uit onderzoek van de Luchtverkeersleiding Nederland en de ILT blijkt dat de vluchtvoorbereiding, van met name de kleine luchtvaart, te wensen overlaat. Voor de veiligheid van de vliegers in de kleine luchtvaart (General Aviation) en de mensen en natuur in de omgeving is het belangrijk dat de vluchtvoorbereiding op orde is.

Locaties
De locaties die zijn gekozen voor de eerste controle van dit jaar zijn vier belangrijke luchthavens voor de kleine luchtvaart. Het zijn ongecontroleerde luchthavens waar dus geen luchtverkeersleiding aanwezig is. Deze luchthavens zijn wel voorzien van een havendienst die algemene informatie verstrekt aan gebruikers over de start- en landingsbanen voor de vlucht. Vanaf en naar deze luchthavens wordt onder zichtvliegregels gevlogen. Dus afhankelijk van de weersomstandigheden kan er al dan niet gevlogen worden.

De komende maanden gaan de ILT en de politie op diverse locaties inspecteren.

Zie ook de reactie van AOPA op bovenstaand bericht.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

AOPA -NL E-Nieuwsbrief van 19 april 2014

Lees in deze E-Nieuwsbrief weer alles over:

Je kan de volledige AOPA E-Nieuwsbrief van 19 april 2014 hier downloaden

Geplaatst in Algemeen, Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen