Traject toekomstvaste locaties General Aviation(GA)

In haar Verzamelbrief Luchtvaart aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wilma Mansveld op 18 november het volgende geschreven:

Tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart van 26 juni jl. is toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang van het traject toekomstvaste GA-locaties. In de Luchtruimvisie is aangegeven dat er een separaat traject gestart zal worden om samen met de sectorpartijen invulling te geven aan het selectief en gericht accommoderen van GA in Nederland. Het doel hiervan is om te onderzoeken waar in Nederland toekomstbestendige mogelijkheden zijn voor GA-activiteiten binnen de kaders van de Luchtruimvisie en wat zowel luchtzijdig als landzijdig nodig is om die mogelijkheden te realiseren. Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Luchthaven Twente

Bron: Verzamelbrief Luchtvaart van 18 november aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Wilma Mansveld.

Op 17 juli 2014 is de Kamer per brief geïnformeerd over het staken van de inspanningen van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel om te komen tot een commerciële burgerluchthaven (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel, nr. 2578). In die brief is ook aangegeven dat Provinciale Staten van Overijssel hebben besloten een Commissie van Wijzen in te stellen, die nader onderzoek gaat doen naar de invulling van het gebied waar de luchthaven was voorzien. Op 30 oktober 2014 heeft de Commissie onder leiding van de heer Wientjes advies uitgebracht en aangegeven: “Maak van de luchthaven Twente een iconische internationale ontwikkel-, demonstratie-en productiezone voor ‘Advanced Materials and Manufacturing’: Technology Base Twente”. Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Drones/ remotely piloted aircraft systems (RPAS)

Bron: Verzamelbrief Luchtvaart van 18 november aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Wilma Mansveld.

In de EU-Transportraad van oktober 2014 is een eerste discussie gevoerd over het invoeren van Europese regelgeving op het gebied van drones/ remotely piloted aircraft systems (RPAS). De Europese Commissie benadrukte het belang van de ontwikkeling van deze industrie voor de Europese economie. Met de Commissie hebben de lidstaten het belang uitgesproken voor duidelijke regelgeving omtrent privacy, productnormen en veiligheidsvoorschriften. Nederland heeft ervoor gepleit om organisaties voor privacybescherming vroegtijdig bij het beleidsproces te betrekken. Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

‘Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid’ (S-BvL) of een ‘Permit to Fly’ (PtF)

Bron: Verzamelbrief Luchtvaart van 18 november aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Wilma Mansveld.

Een buitenlands geregistreerd luchtvaartuig voorzien van een ‘Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid’ (S-BvL) of een ‘Permit to Fly’ (PtF) kan slechts conform de Wet Luchtvaart in het Nederlandse luchtruim vliegen indien de Minister in een bijzondere omstandigheid een ontheffing heeft afgegeven.
Deze ontheffing wordt onder andere gebruikt voor oudere type luchtvaartuigen waarvan de voor het ontwerp verantwoordelijke fabrikant of staat zijn internationale verplichtingen niet meer nakomt, dan wel luchtvaartuigen met een van origine militair ontwerp voorzien van een civiele registratie. Er blijkt in de praktijk vanuit de GA-sector nadrukkelijk behoefte aan de mogelijkheden om tijdelijk in Nederland te vliegen met buitenlandse geregistreerde vliegtuigen voorzien van een S–BVL of PtF. Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen