Extra e-Nieuwsbrief 19 oktober 2014

Deze extra e-Nieuwsbrief is uitgegeven in verband met het uitstel en wijzigingen van bepaalde EU FCL en ATO regelgeving.

Lees hier de extra e-Nieuwsbrief 19 oktober 2014

Geplaatst in Algemeen, Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

Uitstel en wijzigingen van bepaalde EU-FCL en ATO regelgeving!

Het EASA Comité waarin de Europese lidstaten zijn vertegenwoordigd heeft op 8 en 9 oktober positief gestemd over een aantal wijzigingen in de FCL- en ATO-eisen, alsmede over het uitstellen met 3 jaar van enkele bepalingen uit de betreffende regelgeving. Meerdere veranderingen waren voorgesteld door de Europese GA sector waaronder IAOPA.

Wij hebben de regelgeving deze week ontvangen en dus vluchtig moeten analyseren. Omdat het complexe EASA regelgeving betreft, hebben onze conclusies een voorlopig karakter. We hopen later met wat meer stelligheid onze bevindingen met u te kunnen delen. De belangrijkste veranderingen (per 8 april 2015) voor de gemotoriseerde GA lijken de volgende te zijn: Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

AOPA-NL e-Nieuwsbrief 18 oktober 2014

In deze e-Nieuwsbrief lees je ondermeer:

Lees hier de AOPA-NL e-Nieuwsbrief 18 oktober 2014

Geplaatst in Algemeen, Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

AOPA ALV, zaterdag 25 oktober

De 71ste AOPA Algemene Ledenvergadering wordt op 25 oktober 2014 om 12:00 tot 14:00 uur gehouden in de De DEVOORT hangaar, Emoeweg 19 -21 op Lelystad Airport. Alle leden zijn welkom. Het programma vindt u via de link in de rechter kolom. Als aanvulling op het programma kunnen we de volgende zaken melden:

Mutaties bestuur

Ter gelegenheid van de Algemene Leden Vergadering op 25 oktober aanstaande zal Erwin Lute zijn functie als penningmeester neerleggen. Erwin is er de afgelopen maanden in geslaagd zowel de financiële administratie als de ledenadministratie van AOPA te moderniseren en verder te professionaliseren. Ook heeft Erwin een bijdrage geleverd aan een verbetering van de financiële situatie bij AOPA, nadat vorig kalenderjaar een aanzienlijk tekort was ontstaan. Vanwege zijn drukke werkzaamheden heeft Erwin moeten besluiten zijn bestuurlijke taken voor AOPA te beëindigen. Ter gelegenheid van de ALV zal uiteraard aandacht worden besteed aan het vertrek van Erwin.
AOPA is op zoek naar een geschikte opvolger voor Erwin. Inmiddels hebben zich voor de positie enkele gegadigden aangediend. De vacature staat nog open, dus mocht u belangstelling hebben in de functie van penningmeester binnen het AOPA bestuur, laat ons dat dan weten.
Omdat het selectieproces op 25 oktober nog niet afgerond zal zijn, zal de functie van penningmeester op interim basis worden bekleed. Wij hebben daartoe Sebo Woldringh bereid gevonden. Sebo is voor velen geen onbekende. Hij is jarenlang bestuurslid geweest van AOPA. Het is de bedoeling dat wij ter gelegenheid van de eerste ALV in 2015 een nieuwe penningmeester kunnen voordragen.

Per de eerste ALV in 2015 zal Loek Veeger aftreden als bestuurslid Technische Zaken en MLA. Uiteraard komen we daar later nog op terug. Voor nu is van belang dat belangstellenden voor deze functie zich bij het bestuur kunnen melden. Hierbij merken wij op dat wij op zoek zijn naar iemand die vooral thuis is in de wereld van de MLA, niet alleen technisch en operationeel, maar vooral ook op het gebied van wet- en regelgeving.

‘Last but not least’ melden wij u dat Ellen van den Berg haar activiteiten voor AOPA zal uitbreiden. Ellen deed al de ledenadministratie voor AOPA. Ellen is geen onbekende in de GA. Zij is onder meer actief voor de Martinair Vliegschool op Lelystad. De uitbreiding van het takenpakket van Ellen houdt verband met het streven van AOPA naar verdere professionalisering van de organisatie.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen