AOPA-NL e-Nieuwsbrief 23 augustus 2014

In deze e-Nieuwsbrief lees je ondermeer:

Lees hier de AOPA-NL e-Nieuwsbrief 23 augustus 2014

Geplaatst in Algemeen, Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

Gezocht: penningmeester

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van AOPA op 25 oktober aanstaande zal onze penningmeester aftreden. Voor hem zoeken wij een vervanger. Vanzelfsprekend is enige boekhoudkundige ervaring wenselijk. We zijn vooral op zoek naar iemand die graag tijd en energie steekt in het bevorderen van de belangen van de General Aviation in Nederland. Binnen de portefeuille van de penningmeester vallen verschillende activiteiten die een financieel karakter hebben (het voeren van overleg over tarieven, het genereren van inkomsten voor AOPA, het bewerkstelligen van voordelen voor de leden ectetera). Daarnaast wordt de penningmeester evenals de overige bestuursleden geacht AOPA ter gelegenheid van evenementen, seminars, congressen en andere bijeenkomsten die voor de General Aviation van belang zijn regelmatig te vertegenwoordigen.

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan motivatiebrief en CV naar Mark.Rademaker@aopa.nl

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Kansen voor de General Aviation op luchthaven Twente

Volgens Staatssecretaris Mansveld bestaat de mogelijkheid dat de luchthaven Twente zich ontwikkelt tot een luchthaven voor de General Aviation. Een dergelijke luchthavenontwikkeling zou een bijdrage kunnen leveren aan de regionale economie en werkgelegenheid.

Het ministerie van Defensie heeft een wetsvoorstel ingediend, waarmee wordt geregeld dat de termijn waarop militaire aanwijzingen verlopen met twee jaren wordt verlengd tot 1 november 2016, ook die van de luchthaven Twente. Dit voorstel is op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer aanvaard.

De huidige militaire aanwijzing van de luchthaven Twente loopt tot 1 november 2014. Dat geldt ook voor de verleende ontheffingen aan de vier civiele gebruikers van de luchthaven. Zodra de militaire aanwijzing van de luchthaven Twente is verlengd kunnen de bestaande gebruikers nieuwe ontheffingen aanvragen bij het ministerie van Defensie. Wanneer het ministerie van Defensie deze verleent, dan kunnen deze gebruikers voorlopig doorvliegen.

In afwachting van definitieve besluitvorming in de regio acht de Staatssecretaris het wenselijk dat het huidige gebruik kan worden voortgezet, zodat enerzijds voorkomen wordt dat de door de regio nog te onderzoeken scenario’s op voorhand onmogelijk worden gemaakt en anderzijds dat de huidige gebruikers op voorhand onnodig in hun belangen worden geschaad.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

AOPA (USA) stuurt aan op hervorming medische eisen

Onder leiding van AOPA (USA) hebben 7 GA organisaties in de Verenigde Staten zich gewend tot het Department of Transportation met het verzoek het wetgevingsproces in zake het zogenoemde ‘third class medical’ te bespoedigen. Hier treft u de brief aan die de betreffende organisaties op 15 augustus hebben gestuurd naar Transportation Secretary Anthony Foxx.
Wij zullen de ontwikkelingen in de VS uiteraard op de voet volgen. Ook AOPA-NL is van mening dat er genuanceerd moet worden gekeken naar de noodzaak en het verplichte karakter van (aero)medische keuringen. Het onderwerp staat nog niet op de agenda van het overleg met het Ministerie.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen