AOPA-NL e-Nieuwsbrief 26 juli 2014

In deze e-Nieuwsbrief lees je ondermeer:

Lees hier de AOPA-NL e-Nieuwsbrief 26-07-2014

Geplaatst in Algemeen, Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

AOPA-initiatief AFF succesvol

Van het secretariaat van de Stichting AFF ontvingen we onderstaand bericht wat we jullie niet willen onthouden.

“AOPA verdient een compliment als initiatiefnemer om de AFF, het collectief voor de motor-vliegscholen, op te richten.
De deelnemers van de Stichting AFF zijn nu klaar voor de registratie als ATO bij ILT.
Nadat het convenant met ILT op 7 juni werd getekend en de handboeken door ILT zijn goedgekeurd werden 60 ATO managers getraind en gecertificeerd en daarmee opgeleid om hun ATO te registreren bij ILT. Op 23 augustus volgen de laatste 10 managers de cursus, deze staat nog open voor nieuwe deelnemers.
Nadat de omzettingen van RTF naar ATO gereed zijn kunnen additionele lesmodules worden toegevoegd. AFF denkt daarbij aan IF rating, en route en volledig, VFR night qualification, Aerobatic rating, banner towing, CPL en class rating  MEP en SET. De deelnemers bepalen de prioriteit maar veel van deze modules kunnen voor 8 april bij voldoende belangstelling worden aangeboden.
De AFF voorziet in een grote behoefte van de RTF’s om samen de toekomst tegemoet te gaan. Er zijn nog enkele scholen die zich niet hebben aangesloten, dat kan nog steeds bij AFF@ftm-online.nl .”

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Eisen bij verlopen EU IR en class/type rating

Mogelijk minder strenge eisen bij verlopen EU IR en class en type ratings als je ook een buitenlands brevet hebt?

De EU FCL regelgeving stelt eisen aan de hernieuwde afgifte als je IR rating is verlopen. Zo moet je een herhalingsopleiding volgen aan een ATO en een bekwaamheidsproef afleggen. En als je IR gedurende de afgelopen 7 jaar niet werd verlengd of hernieuwd afgegeven, moet de houder opnieuw slagen voor het theorie-examen en de bekwaamheidsproef inzake IR.
Enkele Europese landen vonden de eisen overdreven in die gevallen waar de vlieger ook een geldige IR heeft van een niet-Europees land (b.v. de USA) en “ current” is. Deze Europese landen hebben EASA toestemming gevraagd om van de FCL regelgeving te mogen afwijken.
Volgens de eerste afwijking kan je bij een hernieuwde afgifte van je EU IR volstaan met een bekwaamheidsproef (dus geen herhalingsopleiding bij een ATO), als je een geldige IR hebt van een derde land en je ook “current” bent. En als je EU IR meer dan 7 jaar is verlopen, hoef je het theorie-examen niet opnieuw af te  leggen en kun je ook volstaan met een bekwaamheidsproef.
Een vergelijkbare afwijking is gevraagd voor een hernieuwde afgifte bij een verlopen EU FCL klasse- of  type bevoegdheid. Indien je ook een geldige, zelfde klasse- of type bevoegdheid hebt van een derde land, hoef je geen herhalingstraining te doen, maar kun je volstaan met een bekwaamheidsproef.
Indien bepaalde Europese landen mogen afwijken van de FCL, kunnen andere landen verzoeken dezelfde afwijking ook voor hen van toepassing te laten zijn. AOPA, KNVvL en NACA hebben deze week een verzoek ingediend bij ILT om ook voor Nederland deze afwijkingen te mogen toepassen.

We houden jullie op de hoogte.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

“Afschaffen die Medical!”

Onder deze titel schreef Goof Bakker in de juli editie van het blad Piloot en Vliegtuig een pleidooi voor het afschaffen van het Medical. Goof kreeg daar vele reacties op. Reden voor hem dit op te nemen met AOPA.

In de VS zijn ze verder met de afschaffing van het Medical. “Legislation to expand the medical exemption has been gaining momentum in both the House and Senate. […] Under the General Aviation Pilot Protection Act, pilots who make noncommercial VFR flights in aircraft weighing up to 6,000 pounds with no more than six seats would be exempt from the third class medical certification process. Pilots would be allowed to carry up to five passengers, fly at altitudes below 14,000 feet msl, and fly no faster than 250 knots. […]” valt met zoveel woorden te lezen op de website van onze moederorganisatie in de VS (www.aopa.org).

AOPA en KNVvL zijn nu samen aan het kijken of het opportuun is ook in Nederland acties te starten die zouden kunnen leiden tot de afschaffing van het Medical voor bepaalde categorieën vliegers. Wij nemen ook graag kennis van uw mening op dit punt via secretary@aopa.nl.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen